16 Personalities กับงานที่ใช่และเหมาะกับบุคลิกภาพ ESFJ

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

ผลลัพธ์ 16 Personalities กับกลุ่มบุคลิกภาพแบบ ESFJ ผู้มีความละเอียดรอบคอบ อบอุ่น ชอบให้การช่วยเหลือผู้อื่น เข้ากับคนง่าย มีความเป็นห่วงเป็นใย มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นที่รักของผู้คน ชอบลงมือทํา จงรักภักดี ละเอียดอ่อน จุดด้อยของ ESFJ คือ ไม่ยืดหยุ่น กลัวการโดนวิจารณ์ ไม่ค่อยชอบทำสิ่งใหม่ๆ ชอบทำตาม Pattern เดิม 

แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีบุคลิกภาพแบบไหน มีผลลัพธ์ 16 Personalities ประเภทไหน ก็เข้าไปทำแบบทดสอบบุคลิกภาพกันได้ที่นี่เลยนะคะ  https://quiz.scoutout.co

งานที่ใช่และเหมาะกับบุคลิกภาพ ESFJ

งาน Scrum Master ทำอะไร?

สนับสนุนการให้ความรู้และอำนวยความสะดวกให้กับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีการใช้รูปแบบการบริหารงานผ่านแนวคิด Scrum และ Agile เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และสามารถดำเนินการในรูปแบบการบริหารตัวเอง (Self Managed Team) ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางธุรกิจได้

งาน วิทยุโทรทัศน์ ทำอะไร?

ดำเนินการผลิตสื่อทั้งภาพและเสียง ที่สอดแทรกเนื้อหา ความรู้ ที่เป็นสาระประโยชน์ กับผู้รับชมหรือรับฟัง ผ่านการนำเสนอออกทางโทรทัศน์หรือวิทยุกระจายเสียง อาจจะทำงานได้ทั้งในรูปแบบเบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง 

งาน ต้อนรับลูกค้า ทำอะไร?

ทำหน้าที่ต้อนรับ หรือ รับรองแขก หรือผู้ที่เข้ามาในองค์กร หรือสถานประกอบกิจการ ติดต่อสอบถาม ขอทราบชื่อ และความประสงค์ ของผู้มาติดต่อ จัดสรร ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามความต้องการของ ผู้ที่มาติดต่อ

งานหรืออาชีพอื่นๆ ที่เหมาะกับบุคลิกภาพ ESFJ ได้แก่ Merchandiser, ขับรถผู้บริหาร และงานพิมพ์ เป็นต้น

งานที่เหมาะสมกับผลลัพธ์บุคลิกภาพของคุณ