16 Personalities กับงานที่ใช่และเหมาะกับบุคลิกภาพ ISTJ

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

ผลลัพธ์ 16 Personalities กับกลุ่มบุคลิกภาพแบบ ISTJ ผู้มีความสุขุม ละเอียดรอบคอบ มีความารับผิดชอบสูง จริงจัง มีระเบียบ วางแผนเสมอ ขยันหมั่นเพียร จงรักภักดี จุดด้อยของ ISTJ ก็มีอยู่บ้างนะ อย่างเช่น ดื้อสุดๆ  จะไม่ยอมฟังคนอื่นหากไม่มีเหตุผลที่ดีพอ ชอบโทษตัวเองมากเกินไป จนทำให้ตัวเองเครียดหนักมาก ไม่ค่อยแสดงออก ทำให้คาดเดาได้ยากว่าต้องการอะไรกันแน่ 

แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีบุคลิกภาพแบบไหน มีผลลัพธ์ 16 Personalities ประเภทไหน ก็เข้าไปทำแบบทดสอบบุคลิกภาพกันได้ที่นี่เลยนะคะ  https://quiz.scoutout.co/

งานที่ใช่และเหมาะกับบุคลิกภาพ ISTJ

งาน ตรวจสอบบัญชี ทำอะไร?

ผู้ประกอบวิชาชีพภายใต้การกำกับดูแลของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อทำการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง ความครบถ้วนของตัวเลขในบัญชี เอกสารทางการเงินต่าง  ๆ ที่ถูกบันทึกไว้ ช่วยประเมินฐานะทางการเงิน ประเมินความเสี่ยง ตรวจหาข้อผิดพลาด การทุจริต มีผลต่อการบริหารและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในอนาคต

งาน System Architect ทำอะไร?

ออกแบบสถาปัตยกรรม (architecture) ของระบบให้ทำงานได้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อระหว่างบริการย่อย เพื่อให้ระบบในภาพรวมทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะให้ความช่วยเหลือในการควบคุมดูแลการพัฒนาและทดสอบระบบให้เป็นไปตามแผนงาน รวมไปถึงการนำระบบไปใช้งานจริง

งาน ตรวจสอบคุณภาพ ทำอะไร?

ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิตสินค้า และบริหารของสถานประกอบการ โดยตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่กำหนดโดยลูกค้า หรือทางราชการหรือตามมาตรฐานทั่วไป

งานหรืออาชีพอื่นๆ ที่เหมาะกับบุคลิกภาพ ISTJ ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ, เร่งรัดหนี้สิน, Underwriter, ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์, วิศวกรโลหะการ เป็นต้น

งานที่เหมาะสมกับผลลัพธ์บุคลิกภาพของคุณ