งาน iOS Developer

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน iOS Developer

พัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงแอปพลิเคชันมือถือบนระบบ iOS ตามรายละเอียดข้อกำหนดที่ได้รับจากนักวิเคราะห์ระบบและ/หรือผู้ดูแลผลิตภัณฑ์
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
  • Swift Programming
  • Swift UI
  • Agile Product Management Methodologies
  • iOS Fundamentals
  • Build & Deployment
  • App Store

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้