งาน Software Tester

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน Software Tester

รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของระบบซอฟต์แวร์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการให้บริการและข้อกำหนดเชิงเทคนิคของระบบ โดยให้การสนับสนุนในด้านการออกแบบกลยุทธ์และแผนการทดสอบ/ควบคุมคุณภาพของระบบซอฟต์แวร์ เพื่อเป้าหมายในการจัดทำรายงานผลลัพธ์การทดสอบที่มีรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วนและตรงเวลาส่งมอบให้แก่ทีมพัฒนาระบบ
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
  • HTML
  • JavaScript
  • Content Management Systems
  • Backup Procedures
  • Basic knowledge of Systems, Servers, Security
  • Google Analytics
  • Google Trends
  • Google Adword
  • Google PageSpeed Insights

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้