งาน UX/UI Designer

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน UX/UI Designer

ออกแบบประสบการณ์และการแสดงผลของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างดี โดยอาศัยความเข้าใจลึกซึ้งในมุมมองและความต้องการของผู้ใช้งานจริง
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
  • Human Behaviour and Decision Making
  • Design Tools
  • Conceptual Design
  • Product Performance Measurement
  • Prototyping Tools
  • Prototyping
  • Product Business Model

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้