16 Personalities กับงานที่ใช่และเหมาะกับบุคลิกภาพ ENFP

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

ผลลัพธ์ 16 Personalities กับกลุ่มบุคลิกภาพแบบ ENFP ผู้มีความกระตือรือร้น มีจินตนาการ เก่งเรื่องการเข้าใจคน เป็นห่วงเป็นใย มีความคิดสร้างสรรค์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สื่อสารเป็นเลิศ มีความรับผิดชอบต่อสังคม จุดด้อยของ ENFP ก็คือ คิดมากเป็นที่สุด เครียดง่าย อารมณ์อ่อนไหวมากๆ แค่เรื่องเล็กน้อย ENFP ก็หวั่นไหวได้ ไม่ค่อยมีสมาธิ วอกแวกง่ายในบางครั้ง

แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีบุคลิกภาพแบบไหน มีผลลัพธ์ 16 Personalities ประเภทไหน ก็เข้าไปทำแบบทดสอบบุคลิกภาพกันได้ที่นี่เลยนะคะ  https://quiz.scoutout.co/

งานที่ใช่และเหมาะกับบุคลิกภาพ ENFP

งาน Copywriter ทำอะไร?

รับผิดชอบการสร้างเนื้อหาคอนเท้นต์หลากหลายรูปแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการ ทำการตลาด ทำแบรนด์ดิ้ง สื่อและโฆษณา โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องทำงานร่วมกับหลายหลายหน่วยงาน เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสื่อสารองค์กร, สปอนเซอร์ ลูกค้า บรรณาธิการ ทีมช่างภาพ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดจะเป็นแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ก็ได้

งาน Database Administration ทำอะไร?

ดูแลและจัดการระบบฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน เพื่อให้ผู้ใช้หรือระบบที่เชื่อมต่อสามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงความปลอดภัยทางด้าน IT อีกด้วย

งาน IT Security ทำอะไร?

วิเคราะห์ ตรวจสอบ และปรับปรุง ระบบความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT ขององค์กร เพื่อปกป้องข้อมูลและระบบ IT ขององค์กร จากการโจมตีหรือภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

งานหรืออาชีพอื่นๆ ที่เหมาะกับบุคลิกภาพ ENFP ได้แก่ บรรณารักษ์, พัฒนาธุรกิจ, Supply Chain, วิศวกรพลังงาน แลเชฟหรือพ่อครัว เป็นต้น

งานที่เหมาะสมกับผลลัพธ์บุคลิกภาพของคุณ