16 Personalities กับงานที่ใช่และเหมาะกับบุคลิกภาพ INFP

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

ผลลัพธ์ 16 Personalities กับกลุ่มบุคลิกภาพแบบ INFP ผู้ที่เห็นใจผู้อื่น มีความเข้าอกเข้าใจ เก็บซ่อนความรู้สึกเก่ง มีความกระตือรือร้น นักคิด นักอุดมคติ มีความซื่อตรง และขยันหมั่นเพียร จุดด้อยของ INFP ก็คือ ด้วยความมองโลกในแง่ดีมากๆ จนหลายคนมองว่าโลกสวยเกินไป คิดเยอะแต่ขาดการลงมือทำจริงๆ ไม่ชอบใช้สมองคิดอะไรเยอะๆ ชอบโทษตัวเอง และเป็นคนเข้าใจยากในบางครั้ง

แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีบุคลิกภาพแบบไหน มีผลลัพธ์ 16 Personalities ประเภทไหน ก็เข้าไปทำแบบทดสอบบุคลิกภาพกันได้ที่นี่เลยนะคะ  https://quiz.scoutout.co/

งานที่ใช่และเหมาะกับบุคลิกภาพ INFP

งาน Network Administrator ทำอะไร?

ผู้ดูแล บริหาร และรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ซึ่งรวมถึง การติดตั้งระบบเครือข่าย การควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งาน การป้องกันการบุกรุกเครือข่าย และตรวจสอบดูแลระบบเครือข่ายเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของระบบไว้ให้มากที่สุด

งาน iOS Developer ทำอะไร?

ผู้พัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงแอปพลิเคชันมือถือบนระบบ iOS ตามรายละเอียดข้อกำหนดที่ได้รับจากนักวิเคราะห์ระบบหรือผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

งาน บรรณาธิการ งานข่าว ทำอะไร?

ทำหน้าที่รวบรวม คัดเลือก ตรวจสอบ แก้ไข และควบคุม การนำเสนอเนื้อหาข่าวในกลุ่มเนื้อหาที่แตกต่างกันไป ให้ได้รับความน่าสนใจบนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม เช่น การเมือง เศรษฐกิจ เป็นต้น

งานหรืออาชีพอื่นๆ ที่เหมาะกับบุคลิกภาพ INFP ได้แก่ วิศวกรยานยนต์, เขียนแบบ Drawing AutoCad, นักชีววิทยา, พิสูจน์อักษร และออกแบบตกแต่งภายใน เป็นต้น

งานที่เหมาะสมกับผลลัพธ์บุคลิกภาพของคุณ