งาน System Architect

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน System Architect

ออกแบบสถาปัตยกรรม (architecture) ของระบบให้ทำงานได้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อระหว่างบริการย่อย เพื่อให้ระบบในภาพรวมทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะให้ความช่วยเหลือในการควบคุมดูแลการพัฒนาและทดสอบระบบให้เป็นไปตามแผนงาน รวมไปถึงการนำระบบไปใช้งานจริง
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
  • Computer Networking
  • Operating System
  • System Administration and IT Infrastructure Services
  • IT Security

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้