16 Personalities กับงานที่ใช่และเหมาะกับบุคลิกภาพ ENTP

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

ผลลัพธ์ 16 Personalities กับกลุ่มบุคลิกภาพแบบ ENTP บุคลิกภาพของคนกลุ่มนี้ เป็นคนที่ชื่นชอบการแสดงออก กล้าพูด มีเสน่ห์ดึงดูด เก่ง ฉลาด ชอบความท้าทาย ENTP เป็นนักคิดช่างสงสัย แต่จุดด้อยของ ENTP ก็คือ เป็นคนเถียงเก่ง เปลี่ยนใจยาก เพราะเชื่อในการตัดสินใจของตัวเองเป็นอันดับหนึ่ง และก็อาจจะเสียสมาธิได้ง่ายๆ ถ้าทำหลายๆ อย่างพร้อมๆ กัน 

แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีบุคลิกภาพแบบไหน มีผลลัพธ์ 16 Personalities ประเภทไหน ก็เข้าไปทำแบบทดสอบบุคลิกภาพกันได้ที่นี่เลยนะคะ  https://quiz.scoutout.co/

งานที่ใช่และเหมาะกับบุคลิกภาพ ENTP

งาน ช่างไฟฟ้า อิเลคโทรนิค ทำอะไร?

ใช้ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในการออกแบบ ดูแล สร้าง ซ่อมแซม ปรับแต่ง และปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนไฟฟ้าวงจร ควบคุมเครื่องจักรเพื่อการประเมินและใช้งานโดยเจ้าหน้าที่วิศวกรรม

งาน ธุรการบัญชี ทำอะไร?

ผู้ที่รับผิดชอบงานธุรการต่างๆ เช่น การจัดทำเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชีหรือลงสต็อคสินค้า การเช็คยอดเงินเข้าตามออเดอร์ลูกค้า เป็นต้น เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด

งาน วิศวกรดูแลระบบโทรคมนาคม ทำอะไร?

ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสาร และดูแลระบบนั้นให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำศาสตร์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ รวมทั้งอาจมีศาสตร์ด้านโยธาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบโทรคมนาคมสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด

งานหรืออาชีพอื่นๆ ที่เหมาะกับบุคลิกภาพ ENTP ได้แก่ บริหารอสังหาริมทรัพย์, ออกแบบการจัดวางสินค้า, พนักงานเสิร์ฟ, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

งานที่เหมาะสมกับผลลัพธ์บุคลิกภาพของคุณ