งาน Android Developer

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน Android Developer

พัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงแอปพลิเคชันมือถือบนระบบ Android ตามรายละเอียดข้อกำหนดที่ได้รับจากนักวิเคราะห์ระบบและ/หรือผู้ดูแลผลิตภัณฑ์
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
  • Java Programming
  • Kotlin Programming
  • SQL
  • XML
  • Agile Product Management Methodologies
  • Android Fundamentals
  • Build & Deployment
  • Play Store

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้