งาน Product Manager

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน Product Manager

วางกลยุทธ์ทางธุรกิจและสื่อสารวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ให้ทีมออกแบบ ทีมพัฒนา ทีมขาย และทีมบริการ โดยจะต้องบริหารความคาดหวังของทุกฝ่ายให้มีความเข้าใจตรงกัน ทำให้องค์กรสามารถพัฒนาและให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
  • Business Acumen
  • Project Management
  • Customer Understanding
  • Product Design
  • Performance Measurement and Tracking

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้