16 Personalities กับงานที่ใช่และเหมาะกับบุคลิกภาพ ENFJ

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

ผลลัพธ์ 16 Personalities กับกลุ่มบุคลิกภาพแบบ ENFJ บุคลิกภาพที่มีเสน่ห์ ชอบการแสดงออก เป็นผู้นำที่มักสร้างแรงบันดาลใจ สื่อสารเป็นเลิศ สามารถจับใจผู้ฟังได้เสมอ ปรับตัวเก่ง น่าเชื่อถือ จุดด้อยของ ENFJ ก็คือ มองโลกในอุดมคติเกินไป อารมณ์อ่อนไหว ช่วยเหลือผู้อื่นจนลืมตัวเอง ความมั่นใจแปรปรวน ตัดสินใจไม่เก่ง เนื่องจากมีความเห็นใจทุกฝ่าย จึงทำให้บางครั้งไม่เด็ดขาด

แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีบุคลิกภาพแบบไหน มีผลลัพธ์ 16 Personalities ประเภทไหน ก็เข้าไปทำแบบทดสอบบุคลิกภาพกันได้ที่นี่เลยนะคะ  https://quiz.scoutout.co/

งานที่ใช่และเหมาะกับบุคลิกภาพ ENFJ

งาน วางกลยุทธ์การโฆษณา ทำอะไร?

นักวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดนโยบายโปรแกรมการโฆษณาหรือจัดทำสื่อการตลาดต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ และมีความสนใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือซื้อบริการของบริษัท

งาน Android Developer ทำอะไร?

ผู้พัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงแอปพลิเคชันมือถือบนระบบ Android ตามรายละเอียดข้อกำหนดที่ได้รับจากนักวิเคราะห์ระบบหรือผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

งาน IT Consulting ทำอะไร?

ผู้ที่ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้กับการทำงานแต่ละประเภทขององค์กร เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าเสียเวลาและโอกาสที่เกิดจากไม่ใช้ หรือการใช้ระบบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับบริบทการทำงานหรือธุรกิจ

งานหรืออาชีพอื่นๆ ที่เหมาะกับบุคลิกภาพ ENFJ ได้แก่ พัฒนาองค์กร, คีย์ข้อมูล, ครู, ทนายความ และ มัณฑนากร เป็นต้น

งานที่เหมาะสมกับผลลัพธ์บุคลิกภาพของคุณ