งาน Back End Developer

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน Back End Developer

นักพัฒนาโปรแกรมในส่วนของหลังบ้าน หรือการทำงานเบื้องหลังของส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซั่งเป็นส่วนที่ไม่ได้ตอบโต้กับผู้ใช้งานโดยตรง
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
 • Design and Development Principles
 • Database
 • API
 • GraphQL
 • Web Servers
 • Web Sockets
 • Version Control Systems
 • Containerization
 • Virtualization
 • CI/CD
 • Web Security
 • Message Broakers
 • Caching
 • Testing
 • Operating System
 • Search Engines
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้