งาน Scrum Master

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน Scrum Master

สนับสนุนการให้ความรู้และอำนวยความสะดวกให้กับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีการใช้รูปแบบการบริหารงานผ่านแนวคิด Scrum และ Agile เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และสามารถดำเนินการในรูปแบบการบริหารตัวเอง (Self Managed Team) ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางธุรกิจได้
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
  • Organizational Acumen
  • Motivational Acumen
  • Business Acumen
  • Agile Product Management Methodologies

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้