16 Personalities กับงานที่ใช่และเหมาะกับบุคลิกภาพ ESTP

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

ผลลัพธ์ 16 Personalities กับกลุ่มบุคลิกภาพแบบ ESTP ผู้มีความคล่องแคล่วว่องไว มีชีวิตชีวา อยู่กับปัจจุบัน รักสนุก แก้ปัญหาเก่ง เน้นการลงมือทำ กระฉับกระเฉง มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบสุดโต่ง ตรงไปตรงมา มีความเป็นผู้นำ ชอบเข้าสังคม จุดด้อยของ ESTP ก็คือ มีความโหด ตรงไปตรงมา ไม่ค่อยเห็นใจคนอื่น ใจร้อน เกลียดการเป็นผู้ตามและสามารถแหกกฎโดยไม่สนใจผู้อื่น

แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีบุคลิกภาพแบบไหน มีผลลัพธ์ 16 Personalities ประเภทไหน ก็เข้าไปทำแบบทดสอบบุคลิกภาพกันได้ที่นี่เลยนะคะ  https://quiz.scoutout.co/

งานที่ใช่และเหมาะกับบุคลิกภาพ ESTP

งาน Credit Control ทำอะไร?

รับผิดชอบการรวบรวมและดูแลการเก็บเงินจากบัญชีลูกค้าหรือลูกหนี้ โดยที่บริษัทยังคงความน่าเชื่อถือ และได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าหรือลูกหนี้อยู่เสมอ ผู้ควบคุมสินเชื่อจะต้องอาศัยความสามารถในการสื่อสารและเป็นมิตร โดยยังคงสามารถเก็บเงินได้ตามที่กำหนด

งาน ธุรการ การจัดการทั่วไป ทำอะไร? 

รับผิดชอบการดูแลด้านเอกสาร การติดต่อประสานงานกับทั้ง ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ตลอดจนการจัดเก็บและค้นหาเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการจัดเตรียมการประชุม เป็นต้น

งาน ผลิตทั่วไป ทำอะไร?

รับผิดชอบการใช้เครื่องมือ หรือเครื่องจักร ในการแปรรูปจากทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

งานหรืออาชีพอื่นๆ ที่เหมาะกับบุคลิกภาพ ESTP ได้แก่ ผู้ช่วยในครัว, ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน, ช่าง Jewelry ทอง เงิน, ผลิตอัญมณี เครื่องประดับ, ช่างแพทเทิร์น มาร์ก ตัดผ้า เป็นต้น

งานที่เหมาะสมกับผลลัพธ์บุคลิกภาพของคุณ