16 Personalities กับงานที่ใช่และเหมาะกับบุคลิกภาพ INTP

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

ผลลัพธ์ 16 Personalities กับกลุ่มบุคลิกภาพแบบ INTP ต้องบอกเลยว่าคนกลุ่มนี้ถนัดเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล มีเป้าหมายที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา เปิดกว้างสำหรับความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความกระตือรือร้น จุดอ่อนของบุคลิกภาพ INTP  มีความคลั่งในตรรกะมากๆ จนบางครั้งอาจจะมากจนเกินไปนิด ไม่ถนัดการเข้าสังคม ชอบใช้เวลาอยู่กับการวิเคราะห์ความคิดของตัวเองมากกว่า ไม่ชอบการสื่อสารให้คนอื่นฟังนั่นเอง

แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีบุคลิกภาพแบบไหน มีผลลัพธ์ 16 Personalities ประเภทไหน ก็เข้าไปทำแบบทดสอบบุคลิกภาพกันได้ที่นี่เลยนะคะ  https://quiz.scoutout.co/

งานที่ใช่และเหมาะกับบุคลิกภาพ INTP

งาน ออกแบบมัลติมีเดีย ทำอะไร?

กลุ่ม INTP ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ จึงเหมาะมากๆ กับการออกแบบสื่อผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างสรรค์ หรือจำลอง สิ่งต่าง ๆ ให้มีมิติขึ้นมาได้ โดยต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจในองค์ประกอบศิลป์ มิติ มุมมองรูปร่างรูปทรง พื้นผิวสัมผัส สีสัน แสงเงา แล้วสร้างสรรค์ภาพให้ออกมาเป็นชิ้นงานจริง ซึ่งจะเห็นได้ว่างานสามมิติมีส่วนเกี่ยวข้องกับแทบทุกวงการ ทั้งภาพยนตร์ การ์ตูน เกม โฆษณา สถาปัตยกรรม การศึกษา หรือกระทั่งการแพทย์ เพราะจะช่วยให้มีความน่าสนใจ มีความสมจริงนั่นเอง

งาน วิเคราะห์สินเชื่อ อนุมัติสินเชื่อ ทำอะไร?

ผู้ที่ทำหน้าที่ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะทางการเงิน รายได้รายจ่าย เพื่อนำมาพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยจะต้องกรั่นกรองคำร้องของบุคคลหรือบริษัทเหล่านั้น และวิเคราะห์เพื่อให้ธนาคารหรือหน่วยงานต้นสังกัดได้กำไรในขณะที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด

งาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ทำอะไร?

อาชีพที่ขาดไม่ได้สำหรับคนกลุ่ม INTP  ก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือบรรจุภัณฑ์​ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อออกแบบเป็นแนวทางในการผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับผู้ใช้และตลาด 

งานหรืออาชีพอื่นๆ ที่เหมาะกับบุคลิกภาพ INTP ได้แก่ วิศวกรแมคคาทรอนิกส์, นักเคมี, นักคณิตศาสตร์ สถิติ, วิศวกรเครื่องกล, พัฒนาสินค้า เป็นต้น

งานที่เหมาะสมกับผลลัพธ์บุคลิกภาพของคุณ