16 Personalities กับงานที่ใช่และเหมาะกับบุคลิกภาพ ISFP

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

ลลัพธ์ 16 Personalities กับกลุ่มบุคลิกภาพแบบ ISFP ผู้มอบความบันเทิง ใช้สัญชาตญาณ กระฉับกระเฉง กระตือรือร้น เป็นมิตรกับผู้อื่น อยู่กับปัจจุบัน อ่อนโยน ไม่ชอบการขัดแย้ง มีความคิดสร้างสรรค์ มีเสน่ห์ ช่างสังเกต

จุดด้อยของ ISFP คือ ชอบอยู่กับตัวเองแบบสุดๆ รักอิสระมากๆ คาดเดายาก ไม่ชอบการวางแผนระยะยาว บ้าการแข่งขันจนเกินไป ISFP มักจะไม่ค่อยมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองเท่าไหร่นัก

แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีบุคลิกภาพแบบไหน มีผลลัพธ์ 16 Personalities ประเภทไหน ก็เข้าไปทำแบบทดสอบบุคลิกภาพกันได้ที่นี่เลยนะคะ  https://quiz.scoutout.co/

งานที่ใช่และเหมาะกับบุคลิกภาพ ISFP

งาน Support Help Desk ทำอะไร?

ดูแลรับผิดชอบ การจัดการ แก้ไข ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจน Software และ Hardware พื้นฐานที่ให้บริการแก่พนักงานในองค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

งาน UX/UI Designer ทำอะไร?

ออกแบบประสบการณ์และการแสดงผลของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นบนเวปไซต์ แอปพลิเคชัน หรืออื่นๆ โดยอาศัยความเข้าใจลึกซึ้งในมุมมองและความต้องการของผู้ใช้งานจริง

งาน บัญชี ทำอะไร?

รับผิดชอบการจัดการงานบัญชีของบุคคล องค์กรธุรกิจ โดยดูแลทั้งรายรับรายจ่าย รายการเดินบัญชีให้ถูกต้องและทันเวลา เพื่อให้ทราบถึงผลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำไรและขาดทุน การทำบัญชีเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ เพื่อเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจในอนาคตต่อไป

งานหรืออาชีพอื่นๆ ที่เหมาะกับบุคลิกภาพ ISDP ได้แก่ วิศวกรสิ่งแวดล้อม, พนักงานขาย, บรรณาธิการ, ธุรการฝ่ายขาย และงานเกี่ยวกับ ISO เป็นต้น

งานที่เหมาะสมกับผลลัพธ์บุคลิกภาพของคุณ