งาน Front End Web Developer

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน Front End Web Developer

พัฒนาโปรแกรมในส่วนการแสดงผลและส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือ ภาพ กราฟ วิดิโอ และอื่นๆ โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของเว็ปไซต์ หรือแอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์หลากหลายชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ นาฬิกา ทีวี แท๊บเล็ต หรืออุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • Version Control Systems
 • Web Security
 • Testing
 • Package Managers
 • Build Tools
 • Front-end Frameworks
 • Web Components
 • Type Checkers
 • Server Side Rendering
 • GraphQL
 • Static Site Generators
 • Mobile Applications Development
 • Desktop Applications Development

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้