งาน DevOps Engineer

แชร์บทความนี้ไปยัง ...

งาน DevOps Engineer

พัฒนารูปแบบวิธีการปฏิบัติและกระบวนการต่าง ๆ ระหว่างทีมพัฒนา ทีมทดสอบ และทีมดูแลการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้องค์กรสามารถผลิตซอฟต์แวร์ออกสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น มีคุณภาพและเสถียรภาพมากขึ้น
ทักษะสำหรับพัฒนาในสายอาชีพนี้
  • Operating System
  • Server Management
  • Network, Security and Protocols
  • Software and Infrastructure Monitoring
  • Infrastructure as Code
  • CI/CD
  • Cloud Computing

งานที่เหมาะสมกับสายงานนี้